Hirdetmény Magánszemélyek kivitelezésében közterületen megvalósuló járdaépítések és járdafelújítások támogatásáról

Szigethalom Város Képviselő-testülete a 23/2016. (XI.29.) számú rendeletében úgy döntött, hogy a gyalogos közlekedési infrastruktúra fejlesztése érdekében Szigethalom Város belterületén a magánszemélyek kivitelezésében közterületen és közterületként használt területen megvalósuló járdaépítések, és járdafelújítások során felmerülő anyagköltség egy részét az Önkormányzat viselje.

 

Az Önkormányzat a járdaépítéshez-, illetve felújításhoz kapcsolódó költségek 100%-át, legfeljebb 2.000,- Ft-ot támogat négyzetméterenként.

 

Az anyagköltség megtérítésére akkor kerülhet sor, ha a magánszemély ingatlantulajdonos a járdaépítés-, illetve felújítás anyagköltségét a nevére szóló számlával igazolja, a Hivatal Igazgatási Irodája teljesítésigazolás kiállításával azt elfogadja, továbbá a járda a műszaki leírásnak és szakmai előírásoknak megfelelő minőségben, és a Helyi Építési Szabályzatnak, valamint az OTÉK-nak (253/1997.(XII. 29.) Korm. rendeletnek).

Az önkormányzati költségviselés feltétele, hogy a járdaépítő-, vagy felújító ingatlantulajdonos a kivitelezés megkezdése előtt az Önkormányzattal a vonatkozó rendelet mellékletét képező megállapodást aláírja. Ezen megállapodásban kötelezettséget vállal arra, hogy a járdát az Igazgatási Iroda által meghatározott műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően legfeljebb a megállapodás aláírásától számított 3 hónapon belül megépíti vagy felújítja, és azt a megépítést vagy felújítást követően 1 évig kötelezően fenntartja, ezt követően térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába és használatába adja.

Nem kaphat lakossági járdaépítésre-, illetve felújításra támogatást, aki

  1. a) a kérelemben szereplő ingatlanra a kérelem benyújtását megelőző 2 évben lakossági járdaépítésre vagy felújításra támogatást kapott,
  2. b) lakossági járdaépítésre-, illetve felújításra kapott támogatást nem az előírásoknak használta fel, vagy nem a megadott műszaki előírásoknak megfelelően járt el.

 

A támogatási kérelem a hivatal internetes honlapjáról letölthető, illetve ügyfélszolgálatán beszerezhető

A kérelmet folyamatosan, de legkésőbb minden év szeptember 30-ig lehet benyújtani.

 

További tájékoztatás: Polgármesteri Hivatal 06-24/403-658/132 mellék

Szigethalom, 2017. március 1.

 

Fáki László polgármester

 

Mellékletek:

Hirdetmény – Magánszemélyek kivitelezésében közterületen megvalósuló járdaépítések és járdafelújítások támogatásáról

 

2

 

 

0 Comments

Leave a reply

Honlapunk cookie-kat használ. A weboldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.
Cancel