Pályázat: Felelős állattartói magatartás erősítésére

Pályázati felhívás ebtartók részére

2017. év

 

Szigethalom Város Önkormányzata a felelős állattartói magatartás erősítése és támogatása céljából

pályázatot hirdet

 

azon ebtartók, eb tulajdonosok részére, akiknek családi helyzete, jövedelmi viszonyai nem teszik lehetővé a saját, vagy tartásukban lévő kutya chippel (transzponderrel) történő megjelölését, veszettség elleni oltással, valamint amennyiben még nincs oltási könyvvel történő ellátását. Pályázat nyújtható be továbbá az eb ivartalanítása céljából is.

Pályázni chip, valamint veszettség elleni oltás együttes hiánya esetén csak mindkettő teljesítésére lehetséges. Ivartalanításra chip behelyezéssel, valamint veszettség elleni oltással együttesen is benyújtható pályázat. Amennyiben a chip behelyezése, valamint veszettség elleni oltás már korábban megtörtént, úgy ivartalanításra külön is benyújtható pályázat. Ha chippel, és oltással nem rendelkezik a kutya, de a pályázatot csak ivartalanításra nyújtják be, akkor a műtétkor chipezni, varratszedéskor oltatni kell, melynek költsége a pályázót terheli.

A támogatás összege: legfeljebb a chip behelyezésének, a veszettség elleni védőoltás, ivartalanítás költségének 50 %-áig terjedhet.

Chip behelyezésének és a veszettség elleni védőoltás várható együttes költsége: (oltási könyvvel és féreghajtással) 5000 Ft

veszettség elleni védőoltás várható költsége: 3000 Ft

ivartalanítás várható költsége: 13 200-23 000 Ft között

kis testű kutya (10 kg-ig): kan 13 200 Ft, szuka.  1 5700 Ft

Közepes méretű kutya (10-25 kg-ig): kan 16 300 Ft, szuka 19 800 Ft

Nagy testű kutya (25 kg felett): kan 19 800 Ft, szuka 23000 Ft

 

A támogatás a beavatkozások térítési díja 50%-ának megtérítése mellett történhet, amennyiben az egyedül élő pályázó jövedelme, illetve a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 95 000 Ft-ot. A térítés 50 %-ának megfizetése a hivatal házipénztárában történik.

Ivartalanításra vonatkozó pályázat esetén a pályázat benyújtását megelőzően egyeztetni szükséges a Szőrmók Állatorvosi Rendelővel 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 126., telefon munkaidőben 06/24-656-043, mobil:06/30-221-89-03 és a pályázaton fel kell tüntetni az ivartalanítás várható költségét.

 A támogatás nyújtásának feltétele:

  1. A pályázati adatlap hiánytalan kitöltése, és a mellékletek csatolása
  2. Az eb tartásának helye Szigethalmon van, és az eb tartója, illetve tulajdonosa szigethalmi bejelentett lakcímmel rendelkezik.
  3. Pályázatot nyújthat be az eb tartója, vagy tulajdonosa. Idős, beteg, mozgásában korlátozott személy esetében a pályázó által adott meghatalmazás alapján meghatalmazott is eljárhat a pályázat mellékletét képező meghatalmazás alapján.
  4. Egy háztartásból egy ebre nyújtható be pályázat. Egy háztartásnak minősül az egy lakcímre bejelentett személyek közössége.
  5. A kitöltött pályázati adatlap mellékleteként be kell nyújtani a pályázó, illetve a vele egy háztartásban élők benyújtást megelőző hónapban megszerzett jövedelméről szóló igazolást, valamint az eb oltási könyvét. Pályázni akkor is lehet, ha az ebnek még nincs oltási könyve.

A pályázat benyújtásának helye: Szigethalmi Polgármesteri Hivatal, 2315 Szigethalom, Kossuth u. 10. 22. számú iroda, vagy az udvari épületben lévő közterület-felügyelői iroda.

A pályázat elbírálása: a hiánytalanul kitöltött, és a megfelelő mellékletekkel ellátott pályázat benyújtását követően, a beérkezés sorrendjében, folyamatosan történik az elbírálás, mely a pályázati forrás kimerüléséig tart. A pályázatot kiíró a pályázatokat egyedileg bírálja el. Az önkormányzat a polgármesteri hivatal útján jogosult ellenőrizni mind a tulajdonos, mind az eb tartója lakcímét, illetve az eb tartási helyét. A pályázót terhelő részbeni térítés befizetését a hivatal pénztárosa igazolja.

A támogatás igénybevételének módja: A nyertes pályázó részére kiadott, névre szóló igazolás a pályázat beadását követő nyolcadik és tizenötödik nap között személyesen átvehető a hivatal 22. irodájában, vagy a pályázó részére kérésére kipostázásra kerül.

A Szőrmók Állatorvosi Rendelőben előre egyeztetett időpontban az elnyert pályázati támogatásról kiállított igazolás leadása ellenében vehető igénybe a támogatás. Az igazolás egy hónapig érvényes, ezt követően érvényét veszti.

A Szőrmók Állatorvosi Rendelő elérhetősége: 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 126., telefon munkaidőben 06/24-656-043, mobil:06/30-221-89-03

Felhívjuk a nyertes pályázók figyelmét arra, hogy az igazolás az abban meghatározottakon kívül orvosi vizsgálatra nem jogosít. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, egyeztetése céljából a Polgármesteri Hivatal folyamatos kapcsolatot tart a Szőrmók Állatorvosi Rendelővel.

A pályázat időtartama: folyamatos, a rendelkezésre álló pályázati forrás erejéig.

A pályázati kiírás elérhető: A Szigethalmi Híradó 2016. áprilisi számában, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a www. szigethalom.hu honlapon, a Lakosság – Hivatali közlemények – Pályázatok menüpont alatt.

A pályázati nyomtatvány (adatlap) elérhető: A Szigethalmi Híradó 2016. áprilisi számában, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, a www. szigethalom.hu honlapon, a Lakosság – Hivatali közlemények – Pályázatok menüpont alatt.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: Polgármesteri Hivatal 06/24-403-658/141 mellék.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet értelében a négy hónaposnál idősebb eb csak chippel megjelölve tartható. veszettség elleni védőoltás csak chippel rendelkező eb esetén lehetséges, melyről az állatorvos az oltás előtt köteles meggyőződni.

Polgármesteri Hivatal

 

Pályázati űrlap letöltése

2

 

0 Comments

Leave a reply

Honlapunk cookie-kat használ. A weboldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.
Cancel