Szociális ügyek

ÜGYFÉL – TÁJÉKOZTATÓ

Szigethalom Város Képviselő-testülete a 2015. március 1-én történt törvényi változások miatt, 2015. február 24. napján megtartott ülésén, megalkotta a települési támogatások helyi szabályozásáról szóló 6/2015.(II.27.) rendeletét.

A helyi rendelet szerint, az önkormányzat az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatásokat tudja nyújtani az arra rászorulók részére:

Pénzbeli támogatások:

  • Időszakos létfenntartási támogatás

E támogatásban részesülhet a kérelmező, ha alkalmanként többletkiadása jelentkezik.

(pld. munkahely elvesztése, rokkanttá-, keresőképtelenné vált, vagy éves közműdíj elszámolásból többlet kiadása jelentkezett)

A támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200 %-át (57.000,- Ft), egyedülélő esetén 250 %-át (71.250,- Ft).

 

  • Rendszeres létfenntartási támogatás

E támogatásban részesülhet a kérelmező, ha tartósan létfenntartási gonddal küzd, és családja megélhetése más módon nem biztosított.

E támogatásra jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző 2 hónapban nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét. (28.500,- Ft)

Aktív korú kérelmező esetén szükséges a Munkaügyi Kirendeltségnél történő regisztráció és együttműködés.

 

  • Rendkívüli települési támogatás

E támogatásban részesülhet az a kérelmező, aki létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került. (pld. haláleset, minimum 5 napig tartó kórházi kezelés, elemi kár)

A támogatás jövedelemvizsgálat nélkül, egy évben egyszer adható.

 

  • Kegyeleti támogatás

E támogatásban részesülhet, aki az elhunyt személy temettetéséről gondoskodott.

A támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. (114.000,- Ft)

 

  • Rendszeres gyógyszertámogatás

E támogatásban részesülhet a kérelmező, ha közgyógyellátásban nem részesül, és családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, (71.250,- Ft), egyedülélő esetén 300 %-át. (85.500,- Ft)

A jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyszerköltsége el kell, hogy érje az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. (5.700,- Ft)

 

  • Utazási támogatás

E támogatásban részesülhet az a kérelmező, akinek családjában olyan gyermeket nevelnek, akinek oktatása, képzése, vagy fejlesztése helyi intézményben nem oldható meg.

E támogatás jóléti támogatásként, jövedelemvizsgálat nélkül adható.

 

Természetbeni ellátások:

  • Közüzemi támogatás

E támogatás a kérelmező villanyáram, vagy gázfogyasztásának költségeinek csökkentéséhez nyújtott támogatás.

E támogatásra jogosult, akinek az egy háztartásban élők jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,- Ft), egyedülélő esetén, 250 %-át. (71.250,- Ft)

 

  • Tüzelési támogatás

E támogatás évente egy alkalommal állapítható meg azon kérelmező részére, akinek a háztartásában gázhőszolgáltatás nincs.

E támogatásra jogosult, akinek a háztartásában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, (57.000,- Ft) egyedülélő esetén 250 %-át. (71.250,- Ft)

 

  • Szemétszállítási díj-kedvezmény

E támogatásban részesülhet a kérelmező, ha a szolgáltató felé nincs tartozása, továbbá:egyedülélő, öregségi nyugdíjas részére, ha nyugdíja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750,- Ft), nem haladja meg, vagy

egyedülélő, csökkent munkaképességű lakos részére, akinek

ba) csökkent munkaképességét, vagy

bb) egészségkárosodásának mértékét több, mint 50 % -ban állapították meg, vagy

önálló háztartásban élő öregségi nyugdíjas házaspár, élettárs, gyámszülő részére, ha az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250,- Ft) nem haladja meg, vagy

önálló háztartásban élő házaspár, illetve élettársak részére, ahol az egyik fél

da) csökkent munkaképességét, vagy

db) egészségkárosodásának mértékét több mint 50 %-ban állapították meg, a másik fél pedig öregségi nyugdíjas és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át (99.750,- Ft) nem haladja meg, vagy

önálló háztartásban élő házaspár, illetve élettársak részére, ahol mindkét fél

ea) csökkent munkaképességét, vagy

eb) egészségkárosodásának mértékét több mint 50 %-ban állapították meg, és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át (99.750,- Ft) nem haladja meg, vagy

önálló háztartásban élő öregségi nyugdíjas, vagy öregségi nyugdíjas házaspár, élettárs részére, ha fogyatékos gyermeket nevelnek és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250.-Ft) nem haladja meg.

75 éven felüli házaspár, vagy egyedülélő esetén, a szemétszállítási díj-kedvezmény jóléti támogatásként (jövedelem vizsgálat nélkül) kerül megállapításra.

  • Egyszeri gyógyszertámogatás

E támogatásra lehet jogosult az a kérelmező, aki alanyi, vagy normatív közgyógyellátásban, valamint rendszeres gyógyszertámogatásban nem részesül.

A jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező családjában az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500,- Ft) egyedülélő esetén pedig a 350 %-át (99.750,- Ft) nem haladhatja meg, valamint a gyógyszerigényének térítési díja legalább 1.000,- Ft-ot meghaladja.

 

A jogosultságok további feltételeiről, a Hivatal Szociális csoportja (2. szoba) nyújt tájékoztatást, Álló Józsefné, Jámbor Ferencné, Vitáris Julianna igazgatási ügyintézőknél lehet érdeklődni.

Telefon: 06-24-403-657/126 mellék
E-mail: allo.jozsefne@szigethalom.hujambor.ferencne@szigethalom.huvitaris.julianna@szigethalom.hu

A nyomtatványok letöltés és nyomtatás után kézzel kitölthetők, vagy a szerkesztés engedélyezésével kitölthetők és nyomtathatók.

Cím Létrehozva Letöltés
Települési támogatások helyi szabályozásáról szóló helyi rendelet
1 file    245 letöltés
2018.04.27. Letöltés
Területi felosztás utcajegyzék
1 file    206 letöltés
2018.04.27. Letöltés
Rendszeres létfenntartási támogatás
1 file    195 letöltés
2018.04.27. Letöltés
Időszakos létfenntartási támogatás
1 file    199 letöltés
2018.04.27. Letöltés
Rendkívüli települési támogatás
1 file    212 letöltés
2018.04.27. Letöltés
Szemétszállítási díjkedvezmény
1 file    193 letöltés
2018.04.27. Letöltés
Tüzelési támogatás
1 file    156 letöltés
2018.04.27. Letöltés
Közüzemi támogatás
1 file    179 letöltés
2018.04.27. Letöltés
Kegyeleti támogatás
1 file    176 letöltés
2018.04.27. Letöltés
Rendszeres gyógyszertámogatás
1 file    167 letöltés
2018.04.27. Letöltés
Egyszeri gyógyszertámogatás
1 file    173 letöltés
2018.04.27. Letöltés

Köztemetés (a szociális törvény rendelkezései szerint)
Kézzel írt kérelem szükséges

Honlapunk cookie-kat használ. A weboldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.
Cancel