Bursa Hungarica Ösztöndíj

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Szigethalom Város Önkormányzata pályázatot ír ki,
egyetemi, főiskolai, továbbá felsőoktatási intézményekbe jelentkezni kívánó,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet
benyújtani.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az
önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:
2017. november 7. (kedd) 16.00 óra

Figyelem!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó
funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a
pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot
minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a
bírálatban nem vesznek részt.

A pályázatok beadási helye:
Szigethalmi Város Önkormányzat Ügyfélszolgálat
(2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.)
ügyfélfogadási időben!

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.

Az ösztöndíj időtartama:

 “A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a
2017/2018. tanév második féléve és a 2018/2019. tanév első féléve);

 “B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a
2018/2019. tanév, a 2019/2020. és a 2020/2021. tanév).

A pályázók köre:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban:
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója

 doktori (PhD) képzésben vesz részt

 kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy
vendéghallgatói képzésben vesz részt.

a) Az “A” típ2

 

 

0 Comments

Leave a reply

Honlapunk cookie-kat használ. A weboldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.
Cancel