Állás pályázat

Pályázati felhívás

 

A Szigethalmi Polgármesteri Hivatal (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) pályázatot hirdet 2018. február 1. napjától 6 havi próbaidő kikötése mellett betölthető határozatlan idejű, teljes munkaidős közszolgálati jogviszony keretében, önkormányzati irodavezető munkakörre.

 

Ellátandó feladatok:

 • Önkormányzati fenntartású intézmények alapdokumentumaival kapcsolatos feladatok ellátása;
 • Közreműködés a Képviselő-testület és Bizottságai munkájához szükséges előterjesztések előkészítésében;
 • Önkormányzat működésével kapcsolatos rendeletek megalkotásának, módosításának előkészítésében való részvétel;
 • közreműködés a helyi önkormányzati feladatok ellátásában, így különösen: településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, egészségügyi alapellátással, óvodai-iskolai ellátással, kulturális szolgáltatással, hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok;
 • részvétel Képviselő-testület és Bizottságai ülésein;
 • általános irányító, koordináló és felügyeleti jogkör gyakorlása az Önkormányzati Iroda munkája felett, melyhez a Hivatal szervezeti felépítése tekintetében az anyakönyvi igazgatás, hagyatéki eljárás, lakcím-nyilvántartás és területrendezés, építésügy, valamint önkormányzati és titkársági feladatok tartoznak;
 • feladatellátás és kapcsolattartás önkormányzati társulásokkal, önkormányzati fenntartású intézményekkel;
 • választással, népszavazással, népszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • statisztikai adatszolgáltatások, tájékoztatások, jelentések elkészítése.

 

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség, önkormányzati igazgatásban szerzett legalább 1-3 éves vezetői tapasztalat, felhasználói szintű irodai alkalmazások ismerete, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Előnyt jelent jogi vagy közigazgatási szakvizsga megléte.

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok:

45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata, nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról, valamint vezetői elképzelések.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 3. (szerda) 16.00 óráig beérkezően

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a agnes@szigethalom.hu e-mail címre;
 • Postai úton, a pályázat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: önkormányzati irodavezető;
 • Személyesen a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 12. (péntek)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné dr. Bánfalvi Ágnes önkormányzati irodavezető nyújt, a + 36 24 403 658/ 145 mellék telefonszámon.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szigethalom.hu honlapon szerezhet.

0 Comments

Leave a reply

Honlapunk cookie-kat használ. A weboldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.
Cancel