Álláspályázat

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/a. –alapján pályázatot hirdet

 1 fő területi gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő (napi 8 óra,)

Munkavégzés helye: 2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A szociális alapellátásokat és szakosított ellátást biztosító szakmai szervezeti egység vezető utasításai alapján, a házi segítségnyújtási feladatok ellátása a jogosultak részére az önálló életvitelük fenntartásának – szükségleteiknek megfelelően – lakásukon, lakókörnyezetükben való biztosítása.

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott képesítés (szociális gondozó és ápoló (OKJ, stb.)
  • szakmai önéletrajz
  • bizonyítvány másolat
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

A pályázat beérkezésének határideje: folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információkat nyújt Adorjánné Cs. Gyöngyi 24/404-573; 70/331-99-04 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen, e-mailban: gazdasagivezeto@szeni.hu vagy postai úton, Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény címére történő megküldésével. 2315 Szigethalom, Rákóczi F. 147. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: területi gondozó

 

2

0 Comments

Leave a reply

Honlapunk cookie-kat használ. A weboldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.
Cancel