PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EBTARTÓK RÉSZÉRE

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET
azon ebtulajdonosok, ebtartók részére, akiknek családi körülményei nem teszik lehetővé a
saját, vagy tartásukban lévő kutya chippel (transzponderrel) történő megjelölését,
veszettség elleni oltással, valamint (amennyiben nincs) oltási könyvvel történő ellátását

A támogatás összértéke: 8.900.‐ Ft

A támogatás térítésmentes, amennyiben a pályázó, illetve a pályázó családjában az egy főre
jutó igazolható jövedelem nem éri el az 57.000.‐ Ft/hó összeget.

A támogatás 2.000.‐ Ft térítés ellenében igénybe vehető, amennyiben a pályázó, illetve a
pályázó családjában az főre jutó igazolható jövedelem 57.000.‐ Ft/hó, vagy azt meghaladja, de
nem éri el a 85.500.‐ Ft/hó jövedelmet. A térítés befizetése a hivatal házipénztárában történik.

A támogatás igénylésének feltételei:
1. a közzétett pályázati adatlap hiánytalan kitöltése, mellékletek bemutatása
2. az eb tartásának helye csak Szigethalom lehet
3. az eb tulajdonosa, vagy tartója szigethalmi lakcímmel kell hogy rendelkezzen
4. pályázatot nyújthat be az eb tulajdonosa, vagy tartója, idős, beteg, mozgásában
korlátozott pályázó esetén, a pályázó megbízottja (a megbízáshoz szükséges a pályázat
melléklete szerinti meghatalmazás kitöltése és benyújtása)
5. az eb tulajdonosa, vagy a tartásáért felelős személy lehet egyedülélő (egy háztartásban
egy személy), egyedülálló személy (elvált, hajadon, nőtlen, özvegy), vagy egy háztartásban
élők közössége
6. Egy háztartásból egy ebre nyújtható be pályázat. Egy háztartásnak minősül az azonos
lakcímre bejelentett személyek közössége.

A pályázat benyújtása: a kitöltött pályázati adatlap mellé be kell mutatni a pályázó és a
háztartásában élő személyek 1 hónapnál nem régebbi jövedelemigazolását és a tartásában
lévő eb oltási könyvét. Pályázni akkor is lehet, ha az ebnek még nincs oltási könyve. Megbízott
esetén mellékelni kell a meghatalmazást.

Benyújtás helye: Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
22. szoba, vagy út‐ és közterület‐felügyelői szoba (udvari kis épület)

A pályázat elbírálása: a hiánytalanul kitöltött pályázat és a hozzá tartozó mellékletek
bemutatását követően érkezési sorrendben folyamatosan történik az elbírálás. A pályáztató a
kérelmeket egyedileg bírálja el. Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján jogosult mind
a tulajdonos, mind a tartó lakcímét, valamint az eb tartásának helyét ellenőrizni.

Térítésköteles pályázat esetén a 2.000.‐ Ft befizetését a Hivatal pénztárosa aláírásával igazolja.

A támogatás igénybevételének módja: A nyertes pályázó részére kiadott, névre szóló Igazolás
a pályázat beadását követő 8. és 15. nap között személyesen átvehető a hivatal 22.
szobájában, vagy igény esetén kipostázásra kerül.

A Szőrmók Állatorvosi Rendelőben – előre egyeztetett időpontban ‐, az Igazolás leadásával
igénybe vehető a támogatás. Az Igazolás a kiadását követő 1 hónapig érvényes.
Szőrmók Állatorvosi Rendelő elérhetősége: 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 126.

Telefon rendelési időben: 06/24‐656‐043
Mobil: 06/30‐221‐89‐03

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Igazolás az oltáson kívüli orvosi vizsgálatra nem jogosít!

A Polgármesteri Hivatal folyamatosan kapcsolatot tart a Szőrmók Állatorvosi Rendelővel
ellenőrzés, egyeztetés céljából.

A pályázat időtartama: folyamatos, a rendelkezésre álló pénzügyi keret erejéig

A pályázati nyomtatvány (adatlap) elérhető: a Szigethalmi Híradó 2016. májusi számában, a

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a www.szigethalom.hu honlapon, a
Lakosság ‐ Hivatali közlemények ‐ Pályázatok menüpont alatt.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: Polgármesteri Hivatal
06/24‐403‐658/141m

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.)

Kormányrendelet értelmében, a 4 hónaposnál idősebb eb csak chippel megjelölve tartható.

Veszettség elleni oltás csak chippel rendelkező eb esetén lehetséges, melyről az állatorvos az
oltás előtt köteles meggyőződni.

Polgármesteri Hivatal

2 2

0 Comments

Leave a reply

Honlapunk cookie-kat használ. A weboldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.
Cancel