Szigethalmi Polgármesteri Hivatal Pályázatot hirdet Közterület-felügyelő munkakör betöltésére

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Pályázatot hirdet

Közterület-felügyelő munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, hat havi próbaidő kikötésével

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Szigethalom, Kossuth L. u. 10.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
 • közterület-felügyelői vizsga
 • Közigazgatási alapvizsga,
 • felsőfokú végzettség
 • saját gépjármű használata

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •   Jó szintű kommunikációs és szervező képesség, problémamegoldó és együttműködési képesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázathoz csatolandó a 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmú részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás, valamint nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázatát megismerhetik. A pályázat benyújtásakor kérjük, szíveskedjék feltüntetni a munkakör megnevezését.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2018. február 1. napján betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 4. (csütörtök) 16.00 óráig beérkezően

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a pelle.beatrix@szigethalom.hu e-mail címre

Postai úton, a pályázatnak a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok alapján a személyes meghallgatásra 2018. január 8-11. között kerül sor. A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A pályázatokról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre, elektronikus úton történt benyújtás esetén törlésre kerül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 12. (péntek)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix igazgatási irodavezető nyújt, a + 36 24 403 658/ 141 mellék telefonszámon.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szigethalom.hu honlapon szerezhet.

 

0 Comments

Leave a reply

Honlapunk cookie-kat használ. A weboldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.
Cancel