Tájékoztatás az aratással, annak utómunkálataival, illetve a terményszárítás szabályaival kapcsolatban

Az aratással, valamint az aratásban részt vevő mezőgazdasági erő- és munkagépekkel, valamint a terményszárítás szabályaival kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) tartalmazza.

Az OTSZ 229.-230. § vonatkozik az aratásban részt vevő erő- és munkagépekre. A jogszabályi előírások alapján az aratásban csak olyan jármű vehet részt, amelynek megfelelőségéről a munkálatok megkezdése előtt megtartott szemle (gépszemle) során meggyőződtek. A gépszemlét minden esetben meg kell tartani, amiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy példányának mindig a járművön kell lennie. Amennyiben a gépszemlén több mint 5 db jármű fog részt venni, akkor a szemle tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

A gépszemle során az aratási munkákban részt vevő járművek műszaki állapotát kell vizsgálni, továbbá a földelővezetékek meglétét, az akkumulátorok védőborítását, a tisztítóeszközök és a jogszabály által előírt tűzoltó készülék/készülékek készenlétben tartását kell ellenőrizni. A munkálatok megkezdése előtt az aratásban részt vevő személyek részére tűzvédelmi oktatást kell tartani az aratás során betartandó tűzvédelmi szabályokról.

A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy a gép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen. A szalmaösszehúzásban és kazalozásban részt vevő erőgépet a rá hullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani. Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.

Az aratást követően a mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél az OTSZ 222. § (1) bekezdés szerinti tűztávolságokat kell figyelembe venni. A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban lévő kazal az előző sorban lévő két kazal közé kerüljön. A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítás. A mezőn összerakott kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körül venni.

Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő alomszalma- és szálastakarmány-szükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni. A rostnövény csak a tárolón kívül és a szélső kazaltól 10 méteren túl sátorozható ki. A sátorozási területen minden megkezdett 10.000 m2 alapterület után 10 méteres tűztávolságot kell biztosítani.

Terményszárító berendezéssel történő szárítás esetén a tűzvédelmi előírások megtartásáért és annak folyamatos üzemelés közbeni ellenőrzéséért, karbantartásáért az üzemeltető és a kezelő személyzet felelős. A szárítóberendezés üzemeltetése során a gyártó kezelési utasítását figyelembe kell venni.

További információk, illetve a felmerülő kérdések esetén a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség:

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Cím: 2030 Érd, Fehérvári út 79/a.

Telefon: 23/524-570 E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

2

0 Comments

Leave a reply

Honlapunk cookie-kat használ. A weboldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.
Cancel