Bursa Hungarica 2017. – pályázati kiírás

Pályázati felhívás

Szigethalom Város Önkormányzata pályázatot ír ki, egyetemi, főiskolai, továbbá felsőoktatási intézményekbe jelentkezni kívánó,

hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére.

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

 A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:

  1. november 8. (kedd) 16.00 óra

A pályázatok beadási helye:

Szigethalmi Város Önkormányzat Ügyfélszolgálat

(2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.)

Ügyfélfogadási időben!

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

 Az ösztöndíj időtartama:

  • „A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:

a 2016/2017. tanév második (tavaszi), illetve a 2017/2018. tanév első (őszi) féléve.

 

  • „B” típusú pályázat: Az ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév és a 2019/2020. tanév). Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2017/2018. tanév első féléve.

 

A pályázók köre:

Az “A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

“B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

„B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2017-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

– középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt

– a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

– doktori (PhD) képzésben vesz részt

– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

 

Szigethalom Város Önkormányzat

0 Comments

Leave a reply

Honlapunk cookie-kat használ. A weboldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.
Cancel