Pályázati felhívás Civil és sport szervezetek, alapítványok számára 2016. évre

Pályázati felhívás
Civil és sport szervezetek, alapítványok számára
2016. évre

Szigethalom Város Képviselő-testülete 2016. évi költségvetésében 2.000.000.-Ft-ot a civil szervezetek, alapítványok és 2.500.000.-Ft-ot a sportszervezetek számára különített el az alábbi támogatási célokat megjelölve:

I. Működési célú támogatás,
II. Rendezvény/projekt célú támogatás,
III. Sportegyesület élsportolója támogatása

I. A pályázati feltételek

1.) Személyi kör:
a.) Társadalmi szervezetek,
b.) Kulturális- és egyéb közösségek,
c.) Egyesületek,
d.) Alapítványok
e.) Pártok (kizárólag természetbeni támogatásokra)
(együttesen: társadalmi szervezetek)

2.) Egyéb feltétel:
a.) A társadalmi szervezeteknek tevékenységüket Szigethalom városában kell kifejteniük és
b.) a Városi Szabadidőközpontnál érvényes regisztrációval rendelkezniük.
c.) Természetbeni terembérlet igénynél az érintett intézményektől igazolás a terembérlet egyeztetéséről
d.) Rendezvény/projekt célú támogatásnál igazolás a VSZK-tól a rendezvény egyeztetéséről, amennyiben érinti a várost (Szigethalmon kerül megrendezésre vagy szigethalmi intézményektől igényel hozzá eszközt).

II. A pályázat időbeni hatálya

2016. május 1-től 2017. április 30-ig.

III. A pályázat benyújtási határideje:

2016. március 21. (hétfő) 18.00 óra

IV. A pályázat benyújtásának helyszíne:

Szigethalom Polgármesteri Hivatal Titkársága.
2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.

V. A pályázat beadásának módja:

A pályázatok beadása elektronikus adathordozón (CD), vagy a titkarsag@szigethalom.hu e-mailcímen és egy nyomtatott példányban történik.

VI. A pályázat kötelező dokumentumai

1) Bejegyzett civil szervezetek esetében:
• pályázati adatlap
• Igazolás természetbeni juttatás igénybevétele esetén a terembérlet egyeztetéséről
• Igazolás Rendezvény/projekt célú támogatás igénybevétele esetén VSZK-val történt egyeztetésről

2) Nem bejegyzett civil szervezetek esetében:
• pályázati adatlap
• Igazolás természetbeni juttatás igénybevétele esetén a terembérlet egyeztetéséről
• Igazolás Rendezvény/projekt célú támogatás igénybevétele esetén VSZK-val történt egyeztetésről

VII. Támogatás összege

A pályázaton elnyerhető támogatás összegének odaítélése mind a civil szervezetek, mind a sport szervezetek számára egyedi elbírálás alapján történik.

VIII. Kizáró ok

A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. Ennek következtében kizárásra kerül az a szervezet, amely
• az előírt dokumentumokat nem vagy nem teljes körűen csatolta,
• székhelye vagy működési területe nem Szigethalmon található,
• korábbi támogatásaival határidőre, szabályszerűen nem számolt el,
• beadási határidőn túl érkezett be a pályázata.
• nem pályázhatnak azon szervezetek, melyeket a Támogatási Szabályzat értelmében a Képviselő-testület kizárt a pályázati eljárásból.

IX. Elszámolható költségek

I. Működési célú támogatásnál

A. Természetbeni támogatás: a támogatás az önkormányzat intézményei igénybevételével történik
– Terembérlet: Az önkormányzat intézményeiben meghatározott terembérleti díj összegének alapulvételével.
– Eszközhasználat: Az önkormányzat intézményeiben meghatározott eszközhasználati díj összegének alapulvételével.
– Humánerőforrás igénybevétele: Az önkormányzat intézményeiben feladatot ellátó kollégák közreműködésének igénybevétele: az intézményre vonatkozó óra/Ft/fő meghatározással.

B. Pénzbeli támogatás: rezsiköltség, önkormányzaton kívüli terembérlet, eszköz (jelmez stb.) vásárlás, nevezési díj, útiköltség, egyéb.

II. Rendezvény/Projekt célú támogatásnál

A. Pénzbeli támogatás: A rendezvény, projekt végrehajtásához szükséges költségek.
B. Természetbeni támogatás: a támogatás az önkormányzat intézményei igénybevételével történik
– Terembérlet: Az önkormányzat intézményeiben meghatározott terembérleti díj összegének alapulvételével.
– Eszközhasználat: Az önkormányzat intézményeiben meghatározott eszközhasználati díj összegének alapulvételével.
– Humánerőforrás igénybevétele: Az önkormányzat intézményeiben feladatot ellátó kollégák közreműködésének igénybevétele: az intézményre vonatkozó óra/Ft/fő meghatározással.

X. Nem elszámolható költségek

• A támogatás nem használható fel bér és bérjellegű költségekre.
• Nem számolható el költség olyan rendezvényről, amelyről nem a pályázati adatlapon megjelölt lehetőségek valamelyikén történt tudósítás.

XI. Döntés és kiutalás

A benyújtott pályázatok elbírálása: 2016. április 19. (kedd).
• Szerződéskötés: 2016. április 26-30-ig.
• Kiutalás: 2016. május 30-ig.

A pályázat kiírása és elbírálása során Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Támogatási Szabályzata az irányadó.

Szigethalom, 2016. február 1.

Mellékletek: Pályázati adatlap
Elszámolási útmutató(k) (később kerülnek kiküldésre)
Elszámoló adatlap pénzbeli támogatásról (később kerülnek kiküldésre)
Igazolás minta terembérletről
Igazolás minta rendezvény/projekt bejelentéséről VSZK-tól
Minta pályázat

Letölthető Dokumentumok:

1. Civil szervezetek pályázati kiírás_2016.doc
2. Pályázati adatlap_Civil szervezetek_2016.xls
3. Igazolás rendezvény-projekt bejelentéséről-VSZK_2016.xlsx
4. Igazolás terembérletről-intézmények_2016.xlsx
5. Minta pályázat

0 Comments

Leave a reply

Honlapunk cookie-kat használ. A weboldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.
Cancel