Hagyaték, anyakönyv

Anyakönyvvezető ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8-12; 13-16

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8-12; 13-16

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8-11.30

Hagyatéki eljárás

Hagyatéki eljárás lefolytatására az elhunyt állandó lakóhelyén területileg illetékes jegyző jogosult. A hagyatéki ügyintéző értesítést küld a halott-vizsgálati bizonyítványon feltüntetett hozzátartozónak, hogy mikor kerül sor a leltár felvételére.

Az ügyintézéshez szükséges iratok:

  • az elhalt halotti anyakönyvi kivonata
  • minden olyan okirat, amely az elhalt tulajdonosi minőségét igazolja – nevén szerepelt-/tulajdoni lap, banki kivonat, betétkönyv, értékpapír, nyugdíjas szelvény, kárpótlási jegy, gépkocsi törzskönyv, stb./
  • a várhatóan örököklésre jogosultak adatai.

A hagyatéki leltár a meghalt személy hozzátartozóinak meghallgatása útján és a rendelkezésre álló adatok alapján készül el.

Vagyonleltárt kiskorú örökös, gyámság, gondnokság alá helyezett – gyámhivatali megkeresés alapján – illetve az elhalt ingó és ingatlan vagyonára vonatkozó leltárt, a vagyon fekvésének helyén (helyszínen) a társhatóság értesítése alapján és annak közreműködésével kell felvenni.

A leltár szabatosan tartalmazza az örökhagyó személyére és vagyonára vonatkozó adatokat. Amennyiben ingatlan is szerepel a leltárban arról az ingatlan fekvése szerinti jegyzőtől adó -érték bizonyítvány beszerzése történik.

A hagyatéki leltár a csatolt mellékletekkel együtt az illetékes közjegyzőhöz kerül továbbításra, aki a hagyatékot végzéssel adja át az általa megállapított örökösöknek. 

Póthagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény alapján a póthagyatéki eljárás kérelemre indul. Az eljárás lefolytatására az örökhagyó utolsó lakóhelye szerinti illetékes jegyző jogosult.

Az eljárás megindítására az a személy jogosult, akinek az eljárás megindításához jogi érdeke fűződik.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  1. Örökhagyó adatait: név, születéskori név, születési hely, anyja neve, halálozás dátuma, utolsó lakóhelye.
  2. Hagyaték tárgyát: pl.:helyrajzi szám, számlaszám.
  3. Öröklésben érdekeltek adatait és telefonszámát.

A kérelem mellé csatolni kell, amennyiben rendelkezésre áll a korábban készült hagyatékátadó végzés másolatát, halotti anyakönyvi kivonat másolatát és az örökhagyó végintézkedését (végrendelet, tartási szerződés, öröklési szerződés).

Cím Létrehozva Letöltés
Honlapunk cookie-kat használ. A weboldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.
Cancel