Polgármesteri Hivatal

Jegyző

dr. Stiebel Viktória

Elérhetõség: a titkarsag@szigethalom.hu e-mail címen vagy az alábbi telefonszámokon: 06-24-403-656/101 vagy 134-es mellék.

Aljegyző

Dubniczky Ildikó

Elérhetõség: a titkarsag@szigethalom.hu e-mail címen vagy az alábbi telefonszámokon: 06-24-403-656/101 vagy 134-es mellék.

 

Önkormányzati iroda

Építésügyi Szolgáltatási Pont

Dokumentumok:

Kérelem építésügyi hatósági eljárás lefolytatására (rendeltetési mód változatás)
Kérelem építésügyi hatósági eljárás lefolytatására (jogutódlás)
Kérelem építésügyi hatósági eljárás lefolytatására (egyéb kérelem)
Az építési tevékenység megkezdésének elozetes bejelentése
Használatbavételi engedély kérelem
Építésügyi hatósági bejelentés
Felelos muszaki vezetoi nyilatkozat
Bontási munka megkezdésének bejelentése
Az építésügyi hatósági engedély kérelem
Építéshatósági ügyiratmásolat kérelem
Fennmaradási engedély kérelem

Cím Létrehozva Letöltés
Építéshatósági ügyirat másolat iránti kérelem
1 file    243 letöltés
2018.03.18. Letöltés
Kérelem házszámigazoláshoz
1 file    295 letöltés
2018.03.18. Letöltés
Építésügyi Szolgáltatási Pont tájékoztató
1 file    407 letöltés
2018.03.18. Letöltés

 

Út- és Közterület-felügyelők

Út- és közterület-felügyeleti ügyek intézése a Polgármesteri Hivatal udvarán keresztül megközelíthető kisépületben történik.

Út- és közterület-felügyelők

Galambos Zoltán
galambos.zoltan@szigethalom.hu

Tóth Csaba
toth.csaba@szigethalom.hu

Mizsei Gábor
mizsei.gabor@szigethalom.hu

Telefon: 06-24-403-657/119 mellék

Pénzügyi iroda

A pénzügyi irodához az Adó csoport és Költségvetési csoport tartozik.
Adócsoport: A főbejáraton belépve balra, a folyosó végén található három irodai helyiségben.

Adóügyi főelőadók

Tóth Andrea
adó csoportvezető
toth.andrea@szigethalom.hu
Tel: 06 24 403-656/117. mellék
Helye: 7.szoba

Nagyné Bükkfejes Erika
iparűzési adó 
nagyne.bukkfejes.erika@szigethalom.hu
Tel: 06 24 403-656/116. mellék
Helye: 6.szoba

Tóthné Bócz Judit
gépjárműadó ügyintéző
tothne.bocz.judit@szigethalom.hu
Tel: 06 24 403-658/133. mellék
Helye: 6.szoba

Spánicz Nóra
idegen helyről átadott tartozások
spanicz.nora@szigethalom.hu
Tel: 06 24 403-658/129. mellék
Helye: 5.szoba

Balogh Éva
kommunális adó és épitményadó ügyintéző
balogh.eva@szigethalom.hu
Tel: 06 24 403-658/115. mellék
Helye: 5.szoba

Takács Tibor
telekadó, talajterhelési díj, adóérték ügyintéző
takacs.tibor@szigethalom.hu
Tel: 06 24 403-658/112. mellék
Helye: 5.szoba

Az adócsoportban a kollégák az Önkormányzat területén bevezetett helyi adók kivetésével és beszedésével, könyvelésével foglalkoznak.  Ide tartoznak iparűzési adó, telekadó, építményadó, gépjárműadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó, valamint a talajterhelési díj. Itt készítik az adó-érték bizonyítványokat.

 

Költségvetési csoport:

Tel.: 06 24 403-661 / 125 mellék
Helye:  26.szoba

Pénzügyi előadók:

Gubacsi Zsigmondné
könyvelés vezető
gubacsi.zsigmondne@szigethalom.hu

Szabó Mária
főelőadó
szabo.maria@szigethalom.hu

Novák Sándorné
főelőadó
novak.sandorne@szigethalom.hu

Marics Lászlóné
főelőadó 
marics.laszlone@szigethalom.hu

Ceglédi Kinga
főelőadó
cegledi.kinga@szigethalom.hu

Szilágyi Klára
főelőadó
szilagyi.klara@szigethalom.hu

 • A könyvelési csoportban készítik az éves költségvetést, a negyedéves-, féléves-, éves beszámolókat, negyedéves pénzforgalmi jelentéseket, mérlegjelentéseket.
 • Itt történik a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat és az intézmények számláinak kontírozása, könyvelése a CGR a programban, majd az átutalásos számlák kifizetése
 • A vagyongazdálkodással kapcsolatos munkafolyamatok itt zajlanak.
 • Itt készülnek a bevallások (ÁFA, rehab. Stb.),
 • A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat kimenő számlák elkészítése, ehhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése.
 • A Polgármesteri Hivatal és intézmények bérfelhasználásának könyvelése.

Pénztár

Tel.: 06 24 403-661 / 123 mellék
Ügyfélfogadás helye: 27.szoba

Pénzügyi főelőadó

Máté Tiborné
pénztáros
mate.tiborne@szigethalom.hu

Itt bonyolítják a készpénzi ki és befizetéseket, a  pénztári bizonylatok kontírozását könyvelését a CGR programban. Itt történik határozatok alapján a segélyek kifizetése ügyfélfogadási napokon.

Munkaügy: Tel.: 06 24 403-661 / 121 mellék  Helye: 19.szoba

Pénzügyi előadók:

Szabó Éva
főelőadó szabo.eva@szigethalom.hu
Regiczné Nagy Éva
főelőadó regiczne.nagy.eva@szigethalom.hu

Itt történik a bérszámfejtő (KIR3) programmal a kifizetések számfejtése, és a havi rendszerességgel történő segély kifizetések visszaigénylése. A Polgármesteri Hivatal dolgozóival kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátása.

Víz-és csatornagazdálkodás:
Tel.: 06 24 403-661 / 112 mellék. Helye: 7.szoba

Ügyintéző:

Takács Tibor
főelőadó takacs.tibor@szigethalom.hu
Feladata a víz- és csatornagazdálkodással, valamint a Fundamenta Lakástakarék Pénztárral kapcsolatos ügyek intézése.
Remélem sikerült a Pénzügyi Iroda rövid bemutatásával tájékoztatni Önöket az ott folyó munkákról, valamint megkönnyíteni az áttekinthetőséget és elősegíteni az egyszerűbb gyorsabb ügyintézést.

Tájékoztató a helyi adókról

Az alapvető önkormányzati feladatok ellátásához elkerülhetetlen a helyi közösség áldozatvállalása, amelyek a közterhek viselésében jelenik meg. A helyi adók rendszere megteremti az önkormányzatok gazdasági önállósulásának lehetőségét. Ez a tájékoztató ennek a szellemében jött létre, hogy az újonnan beköltözők is tisztában lehessenek azzal, milyen helyi jellegű adófizetési kötelezettségük keletkezik azáltal, hogy Szigethalomra költöztek.

Szigethalom városban az alábbi helyi adók kerültek bevezetésre:

 • Magánszemélyek kommunális adója
 • Építményadó
 • Telekadó
 • Helyi iparűzési adó
 • Gépjármű adó
 • Talajterhelési díj
 • Idegenforgalmi adó

Ezen adónemekről szóló helyi önkormányzati rendeleteink szövege megtekinthető a www.szigethalom.hu honlapon, a Polgármesteri Hivatalban vagy a Városi Könyvtárban.

Az adózással kapcsolatos általános tudnivalók

Célszerű már a lakcím bejelentkezéskor a helyi adóhatóságot is felkeresni (Szigethalom Polgármesteri Hivatal Adócsoport), ahol adózó tájékoztatást kap a helyi adózási kötelezettségekről (bevallás, bejelentkezés stb.). Adóhatósági felderítés után az adóhatóság adóév + 5 évre visszamenőleg is kivetheti az adót, a bevallás benyújtásának elmulasztása miatt pedig mulasztási bírságot vethet ki. Az adózás önadózással történik, amely bevallás alapján indul, ennek megfelelően az adóhatóság kiveti az adót határozattal, majd az adózó csekken vagy átutalással befizeti az adót a Hatóságnak. Az adózással kapcsolatos nyomtatványok letölthetők a www.szigethalom.hu honlapról, vagy az Adócsoportnál személyesen beszerezhetők. Az adózó köteles az adózással összefüggő változásokat (személyi adat, lakcímváltozás, vagyonváltozás stb.) 15 napon bejelenteni a helyi adóhatóságnak.

A helyi adók megfizetése évi két egyenlő részletben március 15-ig és szeptember 15-ig esedékes. A helyi adóhatóság évente minimum két alkalommal március 15. és szeptember 15. előtt egyenlegértesítőket küld ki az adóalanyoknak.

Amennyiben az adózással kapcsolatosan bármilyen probléma, vagy kérdés felmerülne az adóhatóság munkatársai személyesen, telefonon, e-mailben szívesen állnak a lakosság rendelkezésére.

Magánszemélyek kommunális adója
Amennyiben Ön Szigethalmon lakástulajdonnal, vagy ebben a lakásban vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joggal (pl. haszonélvezeti jog) rendelkezik és Ön vagy egyenes ági hozzátartozója ezen ingatlanban bejelentett állandó lakcímmel rendelkezik, akkor magánszemélyek kommunális adója hatálya alá tartozik. Az adó éves összege 9.000.-Ft. Az adókötelezettség az ingatlanba állandó lakosként történő bejelentkezés követő év január 1-jén kezdődik.

Építményadó
Amennyiben Ön olyan ingatlantulajdonnal (lakás vagy nem lakás céljára szolgáló építmény, vállalkozási célú építmény), vagy erre az ingatlanra ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joggal (pl. haszonélvezeti jog) rendelkezik Szigethalmon, amelyben állandó bejelentett lakcímmel Ön, vagy egyenes ági hozzátartozója nem rendelkezik, akkor építményadó hatálya alá tartozik. Az adókötelezettség az ingatlan jogerős használatbavételi vagy fennmaradási engedélye, vagy adás-vételi szerződés megkötése napját követő év január 1-jén kezdődik.  Ez azt jelenti, hogy amennyiben adóév január 1-jén az ingatlannak tulajdonosa, vagy haszonélvezője van és ezen ingatlanban bejelentett lakcímmel a tulajdonos vagy egyenes ági hozzátartozója nem rendelkezik, az ingatlan építményadó hatálya alá tartozik. Az adó mértéke a lakás hasznos alapterülete szerint 600.-Ft/m2/év. (Tehát egy 100 m2-es lakás esetében 60.000.-Ft évente.) Vállalkozási célú építmény esetében az adó mértéke: 400.-Ft/m2/év.

Telekadó
Ha ön beépítetlen belterületi földrészlet (telek) tulajdonnal, vagy vagyoni értékű joggal rendelkezik adóév január 1-jén, telekadó fizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértéke 40.-Ft/m2/év. Amennyiben a telek tulajdonosa jogerős építési engedélyt szerez, írásban kérheti a telekadó felfüggesztését a jogerős használatba vételi engedély megszerzéséig, legfeljebb 4 évig. Ha a 4. év végéig nincs jogerős használatbavételi engedély, a telekadót visszamenőleg meg kell fizetni.
Mentes a telekadó alól az a telek, amelyen álló építmény, vagy lakásbérleti jog a kommunális adó hatálya alá tartozik.

Helyi iparűzési adó
Amennyiben Ön Szigethalom közigazgatási területén belül állandó, vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet (nyereség, ill. jövedelemszerzésre irányuló tevékenység) kíván folytatni a helyi adóhatósághoz is be kell jelentkeznie a vállalkozás alapítását követő 15 napon belül. A bejelentkezés (bevallás) elmulasztása magánszemély adózó esetén 200 ezer forintig, más adózó esetén 500 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható. Az adó mértéke állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adóalap 2%-a, ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után 3.000.-Ft/nap.

Talajterhelési díj
A talajterhelés díj, azon ingatlanokra kerül kivetésre, amelyek nincsenek rákötve a rendelkezésre álló közcsatornára. A díj alapja az előző évi vízfogyasztás mennyisége, amelyet a Dél-Pest Megyei Vízközmű Szolgáltató Zrt. igazol. A díj egységdíjának mértéke 2012. január 31-ig 120.-Ft/m3, melyet a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzószámmal – mely 1,5 – meg kell szorozni. Így a díj 2012. január 31-ig 180,-Ft/m3. A 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § 3. bekezdése 2012. február 1-től módosította a talajterhelési díj egységdíjának mértékét. A törvény szerint az egységdíj 1.200.-Ft/m3-re módosul, melyet a területérzékenységi szorzószámmal ugyancsak meg kell szorozni, így 1 m3 elhasznált víz után 1.800.-Ft a talajterhelési díj.
A talajterhelési díjat szintén bevallás alapján veti ki az adóhatóság. A bevallás benyújtásának elmulasztása mulasztási bírságot von maga után.

Gépjármű adó
Amennyiben Ön adott adóév január 1-jén gépjármű üzembentartói joggal, vagy tulajdonjoggal rendelkezik a gépjármű teljesítménye, tehergépjárművek esetében önsúlya alapján gépjármű adó fizetési kötelezettsége keletkezik. A gépjárműadóról szóló 1991., évi LXXXII. Tv. 2.§ (4)-(5) bek. értelmében, ha a gépjármű tulajdon-átruházása esetén egyik fél sem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének (tehát az új tulajdonos nem íratja át a nevére, és a régi tulajdonos sem mutatja be az okmányirodában az adás-vételi szerződést), akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az előző tulajdonos az adó alanya: tehát a gépjármű után  még mindig a régi tulajdonos fog az eladott gépjármű után adót fizetni egész évben. A gépjármű eladás vagy vétel tényét adás-vételi szerződéssel, a Szigetszentmiklósi Okmányirodában kell bejelenteni. Ezért, ha nem szeretne a régi tulajdonos az eladott autója után adót fizetni, fentieknek megfelelően szíveskedjen eljárni.

Idegenforgalmi adó
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendég éjszakát eltölt. Az adó beszedésére a kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetői, az üdülőt fenntartó szerv, a fizető-vendéglátó szálláshelyek adói, előzőekbe nem tartozó helyiség üdülés céljára bérbeadása után a helyiség tulajdonosa köteles. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200.-Ft.

Torzsás Szilvia (25. sz. szoba)
irodavezető
telefon: 06-24-403-661/122. mellék
email: torzsas.szilvia@szigethalom.hu

Letölthető nyomtatványok

 

Igazgatási iroda

Irodavezető
Donáczi Attiláné (22. sz. szoba)
06-24-403-657/141 mellék
donaczi.attilane@szigethalom.hu

 

Tisztelt Érdeklődő!

Az alábbiakban szeretnék tájékoztatást nyújtani Önnek ahhoz, hogy

 • milyen jellegű ügyekben keresheti fel az Irodát
 • kik azok az ügyintézők és hogyan érhetők el,

akik az adott ügyben személyesen tudnak segítséget nyújtani a mielőbbi gyors és sikeres ügyintézés érdekében, az alábbi ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 8-12; 13-18 óra Szerda: 8-12; 13-16 óra Péntek: 8-11.30 óra

Tájékoztatom Önt, hogy az iroda nyomtatványait személyes megkeresés esetén, a hivatal munkatársai biztosítani tudják. A Polgármesteri Hivatalban (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) az alábbi ügyek intézhetők:

 

ÜZLET, SZÁLLÁSHELY, TELEPHELY, PIAC, VÁSÁR, ZAJ ÉS REZGÉSVÉDELEM

3. sz. szoba Nagyné Detre Mónika hatósági eloadónálT: 06-24-403-657/ 137 melléke-mail: nagyne.detre.monika@szigethalom.hu
  Tájékoztatók, letöltheto nyomtatványok
Kereskedelem Tájékoztató kereskedelmi tevékenységek végzésének bejelentéséről, engedélyezésérőlAdategyeztetés kereskedelmi tevékenység végzése esetén 2010. Működési engedély kiadása iránti kérelem Bejelentés a muködési engedély, működési engedélyről szóló igazolás visszaadásáról, illetve tevékenység megszüntetéséről Bejelentés működési engedély adataiban bekövetkezett változásról Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés Bejelentés kereskedelmi tevékenység adataiban bekövetkezett változásról Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló igazolás visszaadásáról, illetve tevékenység megszüntetéséről Tuzvédelmi tájékoztató
Szálláshely-üzemeltetés Szálláshely-üzemeltetéssel kapcsolatos tájékoztató Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem
Telepengedélyezés Telepengedély kiadása iránti kérelem Bejelentés a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról Bejelentés a telepengedély, bejelentéshez kötött ipari tevékenységrol szóló igazolás visszaadásáról, illetve a tevékenység megszüntetéséről
Rendezvénytartás Rendezvénytartásról tájékoztató Rendezvénytartási engedély kérelem
Vásárok, piacok nyilvántartásba vétele Tájékoztató Kérelem
Zaj- és rezgésvédelmi ügyek Tájékoztató Kérelem Kérelem módosítása

GYÁMÜGYEK

3. sz. szoba Szarka Lászlóné gyámügyi eloadónálT: 06-24-403-657/ 138 mellék e-mail: szarka.laszlone@szigethalom.hu
  Tájékoztatók, letöltheto nyomtatványok
Kiegészíto gyermekvédelmi támogatás (a gyermekvédelmi törvény rendelkezései szerint) Kiegészíto gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás (helyi rendelet 79-81. §) Óvodáztatási támogatás
Időszakos létfenntartási támogatás(helyi rendelet 60-66. §) Idoszakos létfenntartási támogatás
Utazási támogatás (helyi rendelet 74-78. §) Utazási támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (a gyermekvédelmi törvény rendelkezései szerint) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
  Települési támogatások helyi szabályozásáról szóló helyi rendelet

 

SZOCIÁLIS ÜGYEK

2. sz. szoba Álló Józsefné, Ács Barbara, Vitáris Julianna szociális ügyintézoknélT: 06-24-403-657/126 melléke-mail: allo.jozsefne@szigethalom.hu; acs.barbara@szigethalom.hu ; vitaris.julianna@szigethalom.hu
Tájékoztatók, letöltheto nyomtatványok
Egyszeri gyógyszertámogatás(helyi rendelet 23-27. §) Egyszeri gyógyszertámogatás
Rendszeres gyógyszertámogatás(helyi rendelet 28-32. §) Rendszeres gyógyszertámogatás
Kegyeleti támogatás(helyi rendelet 33-37. §) Kegyeleti támogatás
Közüzemi támogatás(helyi rendelet 38-44. §) Közüzemi támogatás
Tüzelési támogatás(helyi rendelet 45-51. §) Tüzelési támogatás
Szemétszállítási díjkedvezmény(helyi rendelet 52-56. §) Szemétszállítási díjkedvezmény
Rendkívüli települési támogatás(helyi rendelet 57-59. §) Rendkívüli települési támogatás
Időszakos létfenntartási támogatás(helyi rendelet 60-66. §) Idoszakos létfenntartási támogatás
Rendszeres létfenntartási támogatás(helyi rendelet 67-73. §) Rendszeres létfenntartási támogatás
Utazási támogatás(helyi rendelet 74-78. §) Utazási támogatás
Köztemetés(a szociális törvény rendelkezései szerint) Kézzel írt kérelem szükséges
Települési támogatások helyi szabályozásáról szóló helyi rendelet
Területi felosztás utcajegyzék

 

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK

22. szoba Donáczi Attiláné irodavezetonélT: 06-24-403-657/141 melléke-mail: donaczi.attilane@szigethalom.hu
  Tájékoztatók, letöltheto nyomtatványok
Birtokvédelem Birtokvédelmi eljárás lefolytatásának kérése és tájékoztató
Termőföld hirdetmény Adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem 2/a. pótlap adás-vételi szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendo közzétételi közlemény 1. sz. pótlap a tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendo közzétételi közleményhez a szerzodésben részes haszonbérbeadók adatainak közlésére  

2/b. pótlap haszonbérleti szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerzodés tárgyát több földrészlet képezi

Talált tárgyak Talált tárgyak tájékoztató
Költségmentesség Költségmentesség iránti kérelem
Panaszbejelentések Panaszbejelentés
Honlapunk cookie-kat használ. A weboldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.
Cancel