Pénzügyi iroda

A pénzügyi iroda bemutatása

 

A pénzügyi iroda szervezetileg a könyvelési csoportból, a munkaügyi csoportból és az költségvetési csoportból áll. Feladatait 10 fő látja el, az irodavezető mellett a könyvelési, költségvetési-gazdálkodási feladatokat ellátók száma 7 fő, munkaügyi feladatokat 2 fő végzi.

Az iroda szakmai munkáját, feladatait a költségvetési- és számviteli feladatokhoz kapcsolódó központi jogszabályok (az államháztartásról, a számvitelről, az adózás rendjéről, a helyi önkormányzatokról), valamint az ezekhez kapcsolódó végrehajtási, és helyi, önkormányzati rendeletek határozzák meg. A jogszabályok mellett kiemelt jelentőségűek a Nemzetgazdasági Minisztérium iránymutatásai. A Hivatal pénzügyi-gazdálkodási tevékenységének kereteit az önkormányzati költségvetés adja meg, amely az ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapdokumentuma. Ebben egész évre határozzuk meg a gazdálkodással kapcsolatos teendőket.

A gazdálkodás szervezése során kitüntetett szerepe van a költségvetés és annak végrehajtását bemutató beszámoló (zárszámadás) elkészítésének. A havi, negyedéves beszámolók előkészítése igen koncentrált szakmai munkát igényel az abban résztvevőktől.

Az iroda szakmai feladatai a gazdálkodásához kapcsolódó polgármesteri, jegyzői, pénzügyi igazgatási feladatokból állnak:

  • vezeti a kötelező nyilvántartásokat, gondoskodik a kötelezettségvállalások naprakész nyilvántartásáról, a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről,
  • ellátja a lakás- és helyiséggazdálkodással és a település üzemeltetésével kapcsolatos gazdálkodási feladatokat,
  • lebonyolítja a házipénztár készpénzforgalmát,
  • előkészíti a képviselő-testület (bizottságok) hatáskörébe tartozó pénzügyi igazgatási feladatokat, döntéseket, intézkedéseket,
  • közreműködik a helyi költségvetés, a zárszámadás és az átmeneti gazdálkodást szabályozó rendeletek előkészítésében és ezek végrehajtásában,
  • koordinálja, irányítja, ellenőrzi az önkormányzati intézmények gazdálkodási tevékenységét,
  • adatokat szolgáltat a Magyar Államkincstár, az Állami Számvevőszék, a helyi képviselő-testület, a bizottságok, az intézmények, a belső ellenőrzés részére,
  • részt vesz a pályázatok pénzügyi elszámolásában, elkülönített nyilvántartásának vezetésében,
  • közreműködik az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok ellátásában,
  • kifizeti a béreket, a segélyeket, az egyéb juttatásokat, vezeti a munkaügyi nyilvántartásokat, feladja a Magyar Államkincstárnak a számfejtéshez szükséges adatokat.

 

A pénzügyi iroda munkatársai:

Irodavezető

Emelet 4. sz. iroda

Tel: 24/403-661/152. mellék

Ceglédi Kinga

pénzügyi irodavezető

cegledi.kinga@szigethalom.hu

Irodavezető-helyettes

Emelet 3. sz. iroda

Tel: 24/403-661/144. mellék

Torzsás Szilvia

pénzügyi irodavezető-helyettes

torzsas.szilvia@szigethalom.hu

Könyvelés, költségvetés

Emelet 1. iroda

Tel: 24/403-661/125. mellék

Gubacsi Zsigmondné

gubacsi.zsigmondne@szigethalom.hu

Szentkirályi Valéria

szentkiralyi.valeria@szigethalom.hu

Emelet 2. iroda

Tel: 24/403-661/142. mellék

Novák Sándorné

novak.sandorne@szigethalom.hu

Szilágyi Klára

szilagyi.klara@szigethalom.hu

Tel: 24/403-661/143. mellék

Marics Lászlóné

marics.laszlone@szigethalom.hu

Emelet 3. iroda

Tel: 24/403-661/144. mellék

Szabó Mária

szabo.maria@szigethalom.hu

Fszt. 27. iroda

Tel: 24/403-661/123. mellék

Máté Tiborné

pénztáros

mate.tiborne@szigethalom.hu

Munkaügy

Fszt. 19. iroda

Tel: 24/403-661/121. mellék

Regiczné Nagy Éva

regiczne.nagy.eva@szigethalom.hu

Tel: 24/403-661/127. mellék

Ács Barbara

acs.barbara@szigethalom.hu

 

Honlapunk cookie-kat használ. A weboldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.
Cancel